!

Farol design Hotel

Design af menukort til Farol Design Hotel i Cascais i Portugal, i samarbejde med Jacob Termansen. 

Design for a menu card to Farol Design Hotel in Cascais, Portugal, in collaboration with Jacob Termansen.


Graphic design

Client /  Farol Design Hotel


Credits

Photo / Jacob Termansen